Nøkkeltall

Antall skip, lastekapasitet og investeringer

Klikk på grafene for større versjoner

Antall skip v/s lastekapasitet                                           Investeringer i skip

Investering2014

Finansielt

Tall i mill NOK

2014

2013

2012

2011

2010

Driftsinntekter 324,2  249,1  263,2  202,4  159,6
Driftskostnader ekskl. avskr./nedskrv. 161,3  146,9  138,7  108,5  113,5
Avskrivninger/nedskrivninger 47,6  49,9  47,7  41,6  49,5
Driftsresultat 115,3  52,3  76,8  52,3  -3,5
Netto finansposter  -7,0  11,5  -12,6  -38,2  2,8
Resultat før skatt  108,4  63,8  64,1  14,2  -0,7
Årsresultat 102,8  65,7  55,5  -22,5  13,8
Netto kontantstrøm 33,9  -3,9  5,4  36,1  -0,6
Totalkapital ihht bruttometoden 1 790,2  1 550,0  1 290,1  1 378,8  1 576,3
Egenkapital  849,8  626,1  533,0  498,7  512,6
Egenkapital 47,47 % 40,40 % 41,31 % 36,17 % 32,52 %
NØKKELTALL PER AKSJE
Pålydende pr aksje 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Kurs 31.12 (markedskurs iht ligning) 22,50 20,25 19,20 18,40 19,00
Fortjeneste pr aksje 4,44 2,62 2,63 0,58 -0,03
Resultat pr aksje 4,21 2,69 2,28 -0,93 0,57
Kontantstrøm pr aksje 1,39 -0,16 0,22 1,48 -0,02
Utbytte pr aksje 1,00 0,50 0,50 0,00 0,00
Kurs/fortjeneste pr 31.12 5,07 7,74 7,29 31,53 -683,00
KURSUTVIKLING
Pålydende pr aksje 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Høyeste børskurs 26,00 24,00 20,90 25,00 22,00
Laveste børskurs 20,20 16,00 14,10 18,10 14,40
Vektet gjennomsnittlig antall aksjer 24 403 578 24 372 413 24 332 859 24 332 859 24 264 427
Formler benyttet ved beregning av nøkkeltall
Egenkapital %: Bokført egenkapital
Totalkapital iht bruttometoden
Fortjeneste pr aksje Resultat før skatt
Gjennomsnittlig antall aksjer
Resultat pr aksje: Årsresultat
Gjennomsnittlig antall aksjer
Kurs/fortjeneste: Kurs pr 31.12
Resultat før skatt pr aksje