Hendelser etter balansedagen

I første kvartal 2015 økte konsernet sin andel i Partrederiet Clipper Star DA med 2%, Clipper Sky DA med 3% og Clipper Victory DIS med 1,53%. 8. april ble det første av de tre LGC nybygg, Clipper Jupiter, levert fra verftet i Korea. Det er ingen andre hendelser etter balansedagen av vesentlig karakter.

Neste