Disponering av morselskapets resultat

Solvang ASA fikk et resultat på TNOK 9 148.

Styret foreslår følgende disponering:                                      

Foreslått utbytte                           TNOK              -24 451
Overført fra annen egenkapital:   TNOK               15 303

Morselskapets bokførte egenkapital utgjorde ved årets utgang TNOK 542 732 (TNOK 564 591). 

Neste