Fremtidsutsikter

Fra januar 2014 var konsernets etylenflåte fri fra tidligere kontraktsforpliktelse i Midt Østen, og flåten er nå diversifisert til å ta både Europeiske og USA laster i tillegg til Midt Østen. Dette resulterte i en viss oppgang i inntjening for 2014, og etter en svak start på 2015 med lave eksportvolumer i alle regioner, forventes det at fraktmarkedet er tilbake fra andre kvartal og ut året.  

For de fullkjølte skipene (VLGC og LGC) var markedet i 2014 på et historisk høyt nivå. 2015 har startet på samme trenden og det forventes et meget sterkt år med ytterligere økning i eksportvolum fra USA, sammen med stabil eksport fra Midt Østen. For de største skipene, VLGC, utgjør ordreboken over 50% av verdensflåten, og det knyttes derfor en viss usikkerhet til markedsbalansen på lengre sikt.

Selskapet hadde ved årsskifte en kontraktsdekning på 94% for 2015 for de fullkjølte skipene (VLGC og LGC), med ett skip som blir ledig i juni 2015 og ett av LGC nybyggene som står uten fast kontrakt pr i dag. Etylen-tonnasjen opererer hovedsakelig i spotmarkedet og på flerreisekontrakter.

Neste