Markedet

Semiref/Etylenskip

I dette segmentet inkluderes semi-ref og etylenskip over 8.000 cbm. Konsernet disponerte 7 skip i dette segmentet ved starten på 2014, hvor ett ble solgt i fjerde kvartal. For de resterende 6 skip er 1 på langsiktig timecharter, mens de andre 5 hovedsakelig har operert i spotmarkedet og på flerreisekontrakter.

For disse 5 skip var 2014 første år utenfor et JV / kommersielt samarbeid innen etylensegmentet, og konsernet hadde en oppsving i utnyttelsesgrad og inntjening som følge av et noe bedre marked, men også som en konsekvens av å kunne på egen hånd posisjonere seg friere innenfor andre geografiske områder og ha en bredere kundeportefølje.  

”Clipper Harald” er på Time Charter (TC) frem til juli 2019, med befrakters opsjon til å forlenge kontrakten med ytterligere en periode på 1,5 år. Denne kontrakten ble i 2013 forlenget med 5 år fra juli 2014, basert på at ”Clipper Harald” installerte eksosrenseanlegg (Scrubber) høsten 2014, for å være klar for nye utslippskrav fra januar 2015.

LGC

Dette segmentet er definert som fullkjølte LPG skip på 59.000 – 60.000 cbm. Flåten består av 9 skip, hvor 3 er i bygging for levering i andre og tredje kvartal 2015. Alle skip opererer på TC med varierende lengde.

Nybyggene representerer en ny type LGC, med kortere skrog for å unngå ventetid i visse områder, og det ligger mye utviklingsarbeid bak skipene for å gjøre dem mest mulig energieffektive. Det er gjort endringer på blant annet skrogform, fremdriftsteknologi, bunnstoff og kjøleanlegg. Videre er skipene de første LGC LPG skip i verden med fullintegrert eksosrensesystem for både hoved- og hjelpemotorer. Dette betyr at skipene oppfyller alle eksisterende miljøkrav innen utslipskontrollområder (ECA) fra 2015, samt nye forventede globale krav fra 2020.

Gjennomsnittlig inntjening på TC-basis viste en fortsatt positiv trend med videre økning fra 2013 hvor rater for 2014 er ca 2% høyere i forhold til 2013. Den videre positive utvikling på inntjening fortsetter i 2015, hvor LGC segmentet nyter godt av positive utsikter innen LPG, og fra fordelaktige endringer i handelsmønstre for Ammoniakk. 

VLGC

Dette segmentet er definert som fullkjølte LPG skip på 75.000 – 84.000 cbm. Solvang disponerer totalt 5 skip i dette segmentet, to Panamax VLGC skip på 75.000 cbm, ett VLGC skip på 82.000 cbm, og to VLGC skip på 84.000 cmb.

Panamax VLGC’ene er bygget spesielt for markedet for transport av LPG fra Atlanterhavs-området og Mexicogulfen til vestkysten av Mellom-Amerika. På grunn av Panamax egenskapene har de i 2014 hatt bedre TC inntjening enn VLGC skipene generelt. ”Clipper Victory” er på TC frem til august 2016, mens ”Clipper Sirius” er på TC frem til januar 2017.

Clipper Sun på 82.000 cbm er på TC frem til september 2016, Clipper Quito på 84.000 cbm på TC frem til september 2016, og Clipper Posh på 84.000 cbm er på TC frem til desember 2018. 

Neste