Virksomheten

Konsernet har aktivitet innen to hoved­segmenter, Skipsdisponering og Skips­eierskap gjennom deltakelse i partrederier. Sistnevnte kan deles inn i tre segmenter for transport av Liquified Petroleum Gas (LPG), ammoniakk (NH3) og petrokjemiske gasser;

  • 12.000 cbm – 17.000 cbm skip (Semiref/Ethylen)
  • 60.000 cbm fullkjølte LPG-skip (LGC)
  • 75.000- 84.000 cbm fullkjølte LPG skip (VLGC)

Rederiet har hovedkontor i Stavanger og drift av alle skip foregår ut fra selskapets fullt integrerte rederiorganisasjon.

Befraktning utføres av International Gas Carriers (IGC) i Oslo, IGC er et 100% eid datterselskap av Solvang ASA. Konsernet har i tillegg bemanningskontor i Manila, Filippinene.   

Rederiet solgte det eldste skipet, ”Clipper Skagen” i oktober 2014, og opererer og har eierinteresser ved årsslutt i totalt 17 skip. Videre har konsernet eierinteresser i tre 60.000 cbm LGC skip, med levering i andre og tredje kvartal 2015.  

Neste