Styrets årsberetning

Resultatutvikling 2010-2014 (mill. kr.)
Resultat før skatt

Reultatutvikling2014

Utbytte pr aksje 2005-2014

Utbytte2014

 

2014 ble et meget godt år for større LPG skip. Et VLGC (Very Large Gas Carrier) marked med et månedlig gjennomsnitt langt over historiske toppnoteringer, sammen med et meget stramt LGC (Large Gas Carrier) marked, gav Solvang tidenes beste resultat fra shippingvirksomheten. Etylensegmentet viste også en liten bedring fra 2013, med god arbitrasje mellom vest og øst, som resulterte i lange reiser for de større etylenskipene. 

Konsernet fikk et overskudd før skatt på NOK 108,4 mill mot NOK 63,8 mill i 2013. Kontantstrømmen var positiv med NOK 33,9 mill mot negative NOK 3,9 mill i 2013, der bedring hovedsakelig kommer fra investering i nye skip, samt høyere utbytte fra skipsselskaper i 2014. Årets skattekostnad var på NOK 5,6 mill, og konsernet fikk et overskudd etter skatt på NOK 102,8 mill mot NOK 65,7mill i 2013.

Styret foreslår å dele ut utbytte for 2014 på NOK 1,00 pr aksje. 

Neste