Semi-Ref/Etylen

SReth2014

Semi-Ref/Ethylene rater (klikk for større bilde)

Fraktratene har vært relativt stabile gjennom året, og den etablerte premien for større tonnasje har fortsatt på fjorårets nivåer.

I 2014, så vel som i 2013, var den iranske etyleneksporten meget lav, til tross for at den begrensede lettelsen i handelssanksjonene åpnet for eksport av petrokjemiske produkter fra Iran. Forhandlingene om en permanent avtale ble forlenget med frist i slutten av juni 2015. I april 2015 ble det framforhandlet enighet om rammebetingelsene for en permanent avtale, noe som gir positive utsikter til en økning i iranske eksporttall. Uansett er avtalen fremdeles ikke undertegnet, og Irans olje- og gassektor, så vel som petrokjemisk sektor, lider under mange års underinvestering og sanksjoner. Dette medfører at det vil ta tid før effekten på etylen- og semiref-markedene materialiserer seg.

SReth2014_2

Semi-Ref/Ethylene alder (klikk for større bilde)

Etyleneksporten fra den Arabiske Gulf har totalt sett vært på et lavt nivå, rundt 2013-nivået på 800.000 tonn. Hovedårsaken til den lave eksporten er lave volumer fra Iran og Saudi Arabia. Året startet med lite aktivitet, med svært lite eksport fra Saudi Arabia og Iran i første halvår. I andre halvår steg eksporten fra Saudi Arabia, og eksporten fra De forente arabiske emirater (UAE) økte fra allerede sunne tall på grunn av et nytt dampdrevet prosessanlegg i Abu Dhabi.

Et vindu for vest-øst arbitrasje for etylen har lagt grunnen for uvanlig lange transporter av volumer fra Europa og Sør-Amerika til Asia. I motsatt retning har vinduet for øst-vest arbitrasje for propylen og spesielt C4 gitt langtransport-beskjeftigelse til flåten.

Høy transatlantisk LPG-aktivitet gjennom året har også gitt beskjeftigelse, spesielt til større fartøy, noe som har bidratt til å holde ratene på anstendige nivåer. Vi forventer at LPG-transport vil utgjøre en økende andel av handysize-transporten med tilførte volumer fra USA og Ust-Luga.

I løpet av 2014 ble 13 skip levert og 9 skrapet. Ordreboken utvidet seg raskt i 2014 med 20 skip i 21.000 til 22.000 cbm-segmentet. I tillegg ble 16 større etylenskip (inntil 6 x 87.000 cbm) bestilt for dedikert etantransport. Trenden i ordreboken er en klar dreining mot større skip, med bestilling av større tonnasje og utrangering av mindre tonnasje.