VLGC

VLGC2014_2

VLGC rater (klikk for større bilde)

2014 ble nok et år med fokus på VLGC segmentet, med historisk høyt ratenivå, volatilitet og rekordhøy nybyggbestilling. I likhet med foregående år har økt eksportkapasitet fra USA vært driveren for både fraktrater og bestillingsaktiviteten.

Fraktratene startet året i en negativ trend, men allikevel fra et høyere utgangpunkt enn tidligere år. Den negative trenden nådde sitt bunnivå i slutten av februar. Da snudde den til en raskt voksende trend, understøttet av økt eksportvolum fra USA, bevegelse i øst-vest arbitrasjen, samt høy etterspørsel i det indiske spotmarkedet kombinert med opphopning i indiske havner. Balticindeksen oppnådde en historisk pristopp på 137,5 USD per metrisk tonn (pmt) i slutten av april, tilsvarende en time charter-ekvivalent (TCE) på omlag 3,7 millioner USD per måned. Trenden snudde deretter ned til et bunnivå på 78,2 USD pmt (1,7 millioner USD/TCE) mot slutten av mai, før det sesongbaserte sommermarkedet drev Balticindeksen opp til en ny rekord på 143,3 USD pmt i midten av juli (4 millioner USD/TCE). Resten av året var preget av fallende fraktrater, men Baltic falt ikke lavere enn til 64,8 USD pmt (1,65 millioner USD/TCE), noe som må kunne regnes som et meget sunt nivå.

VLGC2014

VLGC alder (klikk for større bilde)

8 VLGC skip ble levert i 2014, mens ingen ble skrapet. Antall skip i bestilling økte med rekordhøye 42 nye skip. Sju bestillinger ble gjort ved japanske verft, tre ved Jiangan i Kina, mens de resterende 32 bestillingene ble gjort i Sør-Korea, inkludert 12 bestillinger fra kinesiske interesser. Bestillingsinteressen for nye VLGC skip avtok mot slutten av året.

Til LGC