Result

A B C D
Profit & Loss | Solvang Group
Amounts in NOK 1 000      
  Note 2014 2013
Management fee 12 79 965 65 458
Resultat fra investering i tilknyttet selskap   0 0
Reiseavhengige kostnader   0 0
Total operating income   79 965 65 458
Salaries and other personnel expenses 10,11 55 847 51 242
Skipsrelaterte driftskostnader 0 0 0
Depreciation 15 990 833
Nedskrivning skip 0 0 0
Other operating expenses   15 110 15 106
Total operating expenses   71 947 67 182
Ship owning companies equity method 3,4,5 95 880 47 881
Loss sale of share in ship owning company 3,4,5 -2 434 0
Operating result   101 463 46 158
Financial income and cost      
Nedskriving datterselskap   0 0
Skipsselskaper egenkapitalmetoden   0 0
Skipsselskaper til virkelig verdi   0 0
Other affiliated companies equity method 6 108 272
Renteinntekt fra foretak i samme konsern 0 0 0
Annen renteinntekt 0 0 0
Agio 0 0 0
Other financial income 7 21 846 22 726
Verdiendr. av markedsbaserte finansielle omløpsm. 0 0 0
Nedskrivning av andre finansielle omløpsmidler 0 0 0
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler 0 0 0
Rentekostnad til foretak i samme konsern 0 0 0
Rentekostnader 0 0 0
Disagio 0 0 0
Urealisert agio pantegjeld 0 0 0
Other financial expenses 8,12 -15 044 -5 367
Net financial items   6 911 17 632
Ordinary result before tax   108 374 63 789
Tax on ordinary result 9 5 581 -1 871
Ordinært resultat   102 793 65 661
       
Ekstraordinær inntekt   0 0
Ekstraordinær kostnad   0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat   0 0
    0 0
       
Net profit / (loss) for the year   102 793 65 661
Earnings per share (whole NOK) 14 4.21 2.69
Diluted earnings per share (whole NOK) 14 4.17 2.66
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME      
Earnings of the period   102 793 65 661
       
Items that will not be reclassified to profit or loss      
Remeasurements pension liability   -13 685 -7 014
Tax effects of remeasurements pension liability   3 695 1 964
       
Items that may be reclassified to profit or loss      
Omregningsdifferanser datterselskap i utenlandsk valuta   0  
Omregningsdifferanser tilknyttede selskap etter egenkapitalmetoden   0 0
Translation differences ship owning companies etc.   142 381 42 708
Tax effects of translation differences ship owning companies   0 -71
Comprehensive income to the shareholders of Solvang ASA   235 184 103 248